Meer resultaten voor organiseren synoniem

organiseren synoniem
Organisatietalent.
Schrijf bijvoorbeeld: In" mijn vorige functie als voorlichter hoorde het tot mijn taak voorlichtingsevenementen voor aankomende studenten te organiseren. Daar kwam altijd veel bij kijken, variërend van trivialiteiten als verzorgen van juist gespelde naambordjes tot wat te doen bij een uitgevallen spreker.
Bedrijfseconomische begrippen met een E.
Aan Amerikaanse en Engelse universiteiten staat Economics naast Business Studies combinatie van bedrijfseconomie en bedrijfskunde en omvat econometrie, algemene economie en financiële economie. Met de invoering van de Master-opleidingen ontstaan in Nederland ook universiteiten zoals de Universiteit van Maastricht die zich organiseren op basis van de Angelsaksische benaming. Synoniem voor Bedrijfseconomie.
Is je passie je uitdaging? Koninklijke Bibliotheek.
Veelvoorkomend is misschien wat eufemistisch uitgedrukt, want ik doel hier op het wijdverbreide en vooral in personeelsvacatures en Linkedin-profielen voortwoekerende clichéwoord passie. Het woord passie lijkt vrijwel synoniem met dat andere modewoord, bevlogenheid, maar het heeft ook nog andere betekenissen die mee resoneren.
Kennisbank sociale innovatie Kennisbank/Knowledge bank Workplace Innovation Innovatief organiseren: wat zijn nu de best-practices?
Alkemade gebruikt innovatief organiseren als synoniem voor sociale innovatie en slimmer werken. Een inspirerende en gedragen missie en visie met maatschappelijke relevantie. De besturing van de organisatie is gebaseerd op gedeelde waarden en principes in plaats van op structuren, regels en procedures.
TransIP Reserved domain. Bezet!
How can I obtain a domain from another owner? TransIP is in 2003 ontstaan vanuit de gedachte dat alles altijd beter kan. Door te blijven innoveren en continu onze producten en diensten te verbeteren zijn we uitgegroeid tot de grootste van Nederland.
Studieweek Systemen, Funderen van veranderen en organiseren Sioo.
Studieweek Systemen; het funderen van veranderen en organiseren. Als het gaat om organisaties en verandering dan valt al snel het woord systeem. Systeemdenken, de organisatie als systeem, systemisch kijken, systeeminterventies. Wat bedoelen we eigenlijk? Zijn al die woorden synoniem aan elkaar?
In Rotterdam-West organiseren buurtbewoners de zorg zelf.
De decentralisaties in de zorg zijn synoniem aan problemen geworden. Maar: zijn er ook mooie projecten uit voortgekomen? In deze aflevering: de Zorgvrijstaat in Rotterdam-West, die buurtbewoners met zorgvragen en antwoorden aan elkaar koppelt en zo de bureaucratie van overheidsinstellingen en het zorgsysteem omzeilt. In Rotterdam-West organiseren buurtbewoners de zorg zelf.
incentive drijfveren organiseren synoniem.
Synoniemen van organiseren; ander woord voor organiseren synoniemen.net. als synoniem van een ander trefwoord: afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen oprichten ww.:
Functioneel beheer Wikipedia.
Functioneel beheer wordt ook wel aangeduid met de term informatiebeheer of informatiemanagement. In de praktijk wordt informatiebeheer vaak gehanteerd voor de meer strategische onderdelen van het verantwoordelijkheidsdomein, maar beide begrippen kunnen als synoniem worden beschouwd. Functioneel beheer zorgt voor het specificeren van de IT-services, het aansturen van de realisatie daarvan, en het beheer van de bedrijfsinformatie. Met het specificeren van de IT-services zorgt functioneel beheer voor het vertalen van de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, in informatievoorziening. De gerealiseerde IT-services worden door functioneel beheer aangevuld met support voor de gebruikers, waardoor de gebruikersorganisatie beschikt over een passende en functionerende informatievoorziening. Voorbeelden van operationele processen in functioneel beheer zijn het structureren van de veranderingen die plaatsvinden in de informatievoorziening en het ondersteunen van eindgebruikers bij het dagelijkse gebruik van de informatievoorzieningen. Een gangbare set practices voor functioneel beheer wordt beschreven in BiSL. 1 Een andere wijze van beschrijven van functioneel beheer is te vinden in de FSM-methode" De FSM-methode. Procesmatig managen van functioneel beheer" bron? FSM richt zich op het procesmatig organiseren en managen van de activiteiten en de organisatie van functioneel beheer, en het verbeteren van de werkwijze van de organisatie.
Visie Missie BlooSEM, Performance Marketing.
De visie van Google is: het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen het internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk waarbij het gebruiksgemak voor de eindgebruiker centraal staat. En de missie van Google is: alle informatie ter wereld organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar maken. Synoniemen van de kernwoorden informatie, relevantie en gebruiksgemak komen niet voor niets terug in de visie missie van BlooSEM.
Nieuw Nederlands 4 Woordenschat Jorn Adema.
bestemming b doel dat je aan iets geeft; bedoeling braakliggend m waar niets gebouwd of verbouwd wordt periferie k rand ruraal synoniem landelijk agglomeratie omschrijving, context stedelijk gebied; stad met alle voorsteden areaal omschrijving, context uitgestrekte oppervlakte; gebied locatie synoniem plek; plaats sociale woningbouw a laten bouwen van goedkope woningen voor mensen met lage inkomens nutsleidingen d kabels, buizen etc.
Jaap Boonstra 7 misvattingen over leiderschap.
De gedachte dat leiders een toppositie bekleden, komt voort uit een klassiek denken over organiseren. In dit denken ligt de nadruk op hiërarchische posities en regels. De formele rol en status van mensen is dan belangrijk. Het is onzin dat leiders synoniem zijn aan topmannen.

Contacteer ons