Resultaten voor incentives definitie

incentives definitie
Stimulans Wikipedia.
Bedrijven maken gebruik van incentives bij onder meer verkoopmedewerkers, tussenpersonen of afnemers. Door de beloning en de daarmee samengaande erkenning wordt gewenst gedrag gestimuleerd. Incentives worden vaak door bedrijven gegeven als de werknemers een bepaald doel hebben bereikt. Deze doelstelling is per bedrijf verschillend, evenals de periode waarover gemeten wordt.
Incentives Huurdersland Uw Zakelijke Huuradviseur.
Incentives zijn dus te omschrijven als alle verschillende manieren waarop een verhuurder een huurder indirect tegemoet kan komen in het verlagen van haar kosten. De incentives zijn inmiddels gestegen tot gemiddeld ruim 25% van de vraaghuurprijzen. Huurdersland verwacht dat de verstrekte incentives om huurders te binden door het verstrekken van een huurvrije periode, huurprijsverlaging, investeringsbijdrage of verhuisvergoeding, in de komende jaren alleen maar verder zullen toenemen, oplopend tot 25%-50% van de huidige gevraagde markthuurprijzen.
Standpunten Taxeren.
Taxaties uitsluitend baseren op een modelmatig berekende waarde is volgens deze richtlijnen niet toegestaan. Incentives commercieel vastgoed. De NVM is voorstander van het verplicht registreren van incentives en huurcontracten in het commercieel vastgoed. De NVM werkt hiervoor aan een referentiedatabase, die gekoppeld wordt aan het onafhankelijke Taxatie Management Instituut.
De gids voor kantoorruimte huren: alle belangrijke termen op een rij SKEPP.
De reden dat zij dat doen, heeft te maken met de financiële waardering van kantoorpanden. Incentives die vaak worden gegeven door een verhuurder van kantoorruimte zijn: 1 maand huurvrij, parkeerplekken, gratis gebruik van de vergaderruimten, het plaatsen van een extra wand en een compleet nieuw interieur.
Uitspraak van incentive: Hoe wordt incentive uitgesproken in het Engels, Portugees.
Definitie van incentive. 2 pessoa do singular do Imperativo Afirmativo do verbo incentivar: incentive tu. 2 pessoa do singular do Imperativo Negativo do verbo incentivar: não incentive tu. 1 pessoa do singular do Presente do Conjuntivo do verbo incentivar: que eu incentive.
Betekenis-definitie incentive: Een stimulans, een prikkel. DFB De Financiële Begrippenlijst.
Maar het kan ook gaan om de overheid die belastingvoordelen aan bedrijven verstrekt tax incentives, subsidies verleent en dergelijke. Zie ook: variabele beloning, financiële prikkel, subsidie, financiële participatie door werknemers, incentive stock plan, incentive stock option, voorwaardelijke aandelen, prestatieaandelen, winstbonus, restricted stock units, voorwaardelijke opties, optieplan, stuntrente, beleidsondersteunende tarieven, perverse prikkels.
Incentive 8 definities Encyclo.
motiverende, stimulerende beloning Woordfeit: Incentive is begin jaren tachtig vanuit het Engels in het Nederlands terechtgekomen. Van cadeaubonnen en geld tot reisjes incentive tours, musicalarrangementen en cursussen: incentives zijn een beloning om iemand te stimuleren en te motiveren, bijvoorbeeld tot de aankoop van een produc.
1.1 Zakelijke bijeenkomsten/MICE Zakelijke Markt.
Dit heeft enerzijds te maken met de verwarring omtrent de definitie van MICE. Daarnaast zou de term geen goede weerspiegeling zijn van de hele meetingindustrie. Dit heeft ermee te maken dat MICE in feite uit twee verschillende sectoren bestaat: Meetings, Incentives en Conventions enerzijds en Exhibitions anderzijds.
Incentives in het Nederlands vertaald uit het Engels.
grounds; incentives; inducements; motives. grounds; incentives; inducements; motives. grounds; incentives; inducements; motives. 1 stimulants; exhortations; incitements; stimulations. Verwante woorden van incentives.: incentives vorm van incentive.: incentive the zelfstandig naamwoord. the incentive incitement; stimulus; impulse. de aanzet; animering; de prikkel; de opwekking.
added incentive Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
policies a n d incentives c r ea ted for the. management of risks, equity and liquidity. De raad is dan ook van oordeel dat de leden van het benoemings en remuneratiecomité over de nodige deskundigheid beschikken om een competent en onafhankelijk oordeel. te kunnen vellen over het. remuneratiebeleid en ov er de stimulansen die w orden gecreëerd. voor het beheer van risicos, eigen vermogen en liquiditeit. The Cou nc i l addedd t h e words and. the taking of such steps as are necessary to detain it to the definition of grounding., since the original definition was considered to be incomplete. De R aa d voegde a an de definitie.
incentive definitie Nederlands.
Overwegende, meer in het bijzonder, dat de bepaling van de uitgesloten investeringen eveneens verklaard wordt door de moeilijkheid om hun intrinsieke waarde en zelfs hun speculatief karakter te beoordelen, evenals door de wil om de innoverende investeringen of, minstens, de investeringen die in een duurzaam perspectief plaatsvinden te bevorderen, alsmede door hun bijkomende rol in de bijdrage tot de uitbating van de onderneming, de wil om te voorkomen dat een incentive aan zijn doel onttrokken wordt, evenals rekening houdend met het feit dat het bedrag van bepaalde incentives feitelijk rechtstreeks geïntegreerd wordt in de prijs waartegen een product ter beschikking van de consument gesteld wordt of door de onderneming terugverdiend wordt.
Split Incentive Senergy Blog.
De belegger profiteert met zijn investeringen weliswaar van de besparingen op de energiekosten. Maar deze kunnen niet gegarandeerd worden, omdat dit afhankelijk is van het gedrag van de huurder. Een energieleverancier of energieadviseur kan uitkomst bieden in de split incentive.

Contacteer ons